OCT - Optyczna Koherentna Tomografia

OCT to nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania tkanek oka jak:
siatkówka, nerw wzrokowy czy rogówka.

Badanie to jest wykorzystywane we wczesnej diagnostyce schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), zmiany cukrzycowe w siatkówce oka, otwór w plamce, obrzęk plamki czy nowotwory oka. Schorzenia te mogą nieuchronnie prowadzić do utraty wzroku, stąd tak ważna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka. Badanie to pozwala również monitorować wyniki leczenia tych chorób.

Tomograf najnowszej generacji

Jako jeden z nielicznych ośrodków okulistycznych wykonujemy badania OCT za pomocą Optycznego Koherentnego Tomografu RTVue-100 amerykańskiej firmy OPTOVUE.

W jakich chorobach wykorzystujemy OCT?

- do diagnostyki jaskry

Jaskra jest chorobą, która może doprowadzić w sposób podstępny do całkowitej i nieodwracalnej ślepoty. Badanie pozwala na ocenę włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz kompleks komórek GCC. Dzięki temu można rozpoznać jaskrę zanim dojdzie do uszkodzenia nerwu wzrokowego i pojawienia się ubytków w polu widzenia.


- do diagnostyki obrzęku plamki

Obrzęk plamki związany jest ze schorzeniami okulistycznymi jak: retinopatia cukrzycowa, zakrzep żyły środkowej siatkówki, zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki, stany zapalne siatkówki, teleangiektazje okołodołkowe, zespół Irvina - Gassa. Na podstawie OCT można zakwalifikować pacjentów do leczenia iniekcjami wewnątrzgałkowymi preparatów sterydowych i anty-VEGF (Lucentis) i monitorować przebieg leczenia.


- do diagnostyki AMD

Przyczyną zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) są nieodwracalne zmiany zachodzące w obrębie plamki żółtej, centralnego obszaru siatkówki oka odpowiedzialnej za tzw widzenie centralne. Na podstawie wyniku badania angiografii fluoresceinowej i OCT można zakwalifikować pacjentów do leczenia iniekcjami wewnątrzgałkowymi preparatami anty-VEGF (Lucentis) i monitorować przebieg leczenia. (obok na zdjęciu obraz OCT siatkówki w plamce u pacjenta przed i po leczniu)


- do diagnostyki proliferacji szklistkowo-siatkówkowych (PVR)

Na podstawie wyniku badania OCT można zakwalifikować pacjentów do leczenia chirurgicznego - pars plana witrektomia (ppV) i monitorować przebieg stan siatkówki po zabiegu.


- do diagnostyki tylnego odłączenia ciała szklistego (PVD)

Ostre tylne odłączenie się ciała szklistego, proces związany z wiekiem, spowodowany przez rozpływ ciała szklistego może być przyczyną odwarstwienia siatkówki. Według szacunków u 15% pacjentów z ostrym PVD dojdzie do wytworzenia się otworu w siatkówce, ale u większości nie rozwinie się odwarstwienie siatkówki.


- do diagnostyki idiopatycznego otworu w plamce

Jak nazwa wskazuje główną przyczyną upośledzenia widzenia jest powstanie ubytku- otworu w siatkówce centralnej tj. w plamce. Nie leczony otwór w plamce w większości przypadków doprowadza do tak znacznego obniżenia ostrości widzenia iż uniemożliwia to prawidłowe funkcjonowanie oka tj. czytanie, oglądanie telewizji itp. Ostrość widzenia w nie leczonym otworze w plamce może obniżyć się nawet do poziomu możliwości rozróżniania kształtu np. dłoni z odległości tylko jednego metra. Postęp schorzenia w czasie jest równoznaczny z nieodwracalnym powiększaniem się wielkości otworu- ubytku w siatkówce. Schorzenie może samoistnie się zatrzymać w początkowym stadium rozwoju, co jednak zdarza się rzadko. Na podstawie wyniku badania OCT można zakwalifikować pacjentów do leczenia chirurgicznego - pars plana witrektomia (ppV)


Zmiany o charakterze neuropatii jaskrowej. Uszkodzenie kompleksu komórek GCC oraz włókien RNFLTorbielowaty obrzęk plamki. Widoczne przestrzenie płynowe śródsiatkówkowo,
zaniki warstwy nabłonka barwnikowego
siatkówki (RPE) oraz fotoreceptorów.Druzy, zaniki nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), fotoreceptorów oraz odłączenie nabłonka barwnikowego (PED)Trakcje szklistkowo-siatkówkowe, błona nasiatkówkowa oraz tworzący się otwór rzekomy w plamceTylne odłączenie ciała szklistego, trakcje szklistkowo siatkówkowe.Widoczna błona graniczna tylna ciała szklistegoEtapy tworzenia się pełnościennego
otworu w plamce