Uno-Med - Tarnów

W poradniach w Tarnowie ¶wiadczymy usługi medyczne w zakresie: stomatologii, okulistyki, chirurgii
oraz badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zapraszamy do naszych poradni: